Regjistrohu

Merrë lajmet dhe të rejat nga ne. Shkruani email'in tuaj në fushën më poshtë dhe shtypni enter për të nënshkruar.

Prezantimi

Procesi mësimor Në procesin mësimor që mbahet në objektin e shkollës janë të përfshirë rreth 50 nxënës të të gjitha klasave të arsimit fillor dhe të mesëm nga klasa e parë deri në klasën 13, përfshirë edhe të rinjtë e moshës parashkollore. Me këta nxënës punon kuadri i kualifikuar arsimor, profesorë dhe mësues bashkë me [...]

shkolla

Aktivitetet

12 dhjetor – Kanë filluar trajnimet me drejtorët e shkollave fillore dhe të mesme në komunat Lipjan, Kaçanik dhe Hani i Elezit. Gjatë javës do mbahen 12 punëtori në komuna të ndryshme të rajonit të Prishtinës dhe Gjilanit. ……………………………………………………………….. Dhjetor 2013- Ka filluar ndërtimi i poligonit të orientimit në oborrin e shkollës. Projekti financohet nga [...]

Trajnimet

Punëtoritë komunale të vitit 2012/2013 Dymbëdhjetë trajnime janë mbajtur  gjatë muajit dhjetor 2013 në komunat e rajoneve Prishtinë dhe Gjilan me drejtorët e shkollave fillore dhe të mesme, kurse tri punëtori rajonale me prindërit janë mbajtur në Prishtinë, Gjilan dhe Gjakovë në datat 12-24 dhjetor 2013. 25-31 gusht Janë mbajtur punëtoritë komunale me drejtorët e [...]

Punimet e Nxënësve

Në këtë faqe janë përfshirë disa nga krijimet e nxënësve të shkollës. Janë mbi 20 nxënës që janë përfshirë me krijimet e tyre. Krijimet e tyre janë në disa gjini dhe lloje të krijimit artistik të shkruar: poezi, por edhe proza poetike, ese e refleksione. Jo të gjitha këta nxënës janë nxënës të verbër dhe me [...]

Shkolla – Qendra Burimore

Shkolla për të verbër dhe të parë të dobësuar- qendra burimore “Dr. Xheladin Deda” në Pejë është institucioni i vetëm në Kosovë që ofron shkollimin e fëmijëve të verbër dhe me të parë të dobësuar në Kosovë. ajo është hapur në vitin 1982 dhe funksionon si institucion publik me financim nga Ministria e Arsimit. Në procesin mësimor që mbahet në objektin e shkollës janë të përfshirë 50 nxënës të të gjitha klasave të arsimit fillor dhe të mesëm nga mosha parashkollore deri në klasën 13, ndërsa edhe pokaq nxënës që përkrahen në procesin arsimor përmes shërbimeve të mbështetjes në shkolla tjera në të gjitha komunat e Kosovës. Me këta nxënës punon kuadri i kualifikuar arsimor, profesorë dhe mësues bashkë me stafin tjetër personal dhe teknik, ndërsa janë përfshirë edhe nxënës nga radhët e minoriteteve, por edhe nxënës nga komunat shqiptare në Serbi dhe Maqedoni si dhe nga Shqipëria e Veriut.  Read More →

Kalendari i vitit shkollor

Viti i ri shkollor 2012/2013 fillon më 3 shtator. Më 21 dhjetor përfundon gjysmëvjetori i parë. Nga 08- 12 prill 2013 është pushimi pranveror. Më 15.05. 2013 përfundon mësimi për nxënësit maturantë. Më datë 05.06.2013 përfundon viti shkollor për nxënësit e klasave IX/XII. Viti shkollor për nxënësit e klasave I-VIII viti përfundon më 20 qershor 2013  Read More →